Welkom bij Burootje Gezond

Mijn missie: iedereen doet mee en iedereen is gezond.

Vraag jij je af hoe je toekomt aan het organiseren van preventie in gemeentelijk beleid? Hoe je formele en informele zorg, inwoners en welzijn laat samenwerken op gezondheidsdoelen? Hoe je zorg- en welzijnsaanbod structureel beter samenhangend organiseert? Laat mij dan met je meedenken. Of beter: DOEN.

Ik ben specialist op het gebied van participatie, preventie en gezondheidsbevordering. Op deze terreinen ontwikkel ik beleid en samenhangende programma's en geef de uitvoering daarvan een stevige impuls. Ik stimuleer samenhang en samenwerking in het sociaal domein en breng invalshoeken van gemeentelijk bestuur, maatschappelijke organisaties en inwoners samen. Zodat juist óók mensen die in een lastige leefsituatie zitten, meekomen in onze samenleving.

Vanuit mijn achtergrond als taalonderwijskundige, adviseur maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheidsbevorderaar heb ik een brede visie op gezondheid en participatie. En ook al zijn de oorzaken van ongezondheid en maatschappelijk aan de zijlijn staan complex - we kunnen ze veranderen. 

Burootje Gezond zorgt er altijd voor dat:

  • de ontwikkelde aanpak aansluit bij gemeentelijk gezondheids- en welzijnsbeleid;
  • de activiteiten bijdragen aan participatie;
  • doelgroepen meebeslissen, (mee)doen en actief zijn.

Burootje Gezond is goed thuis in plattelandsgebieden en heeft een sterk netwerk in Overijssel en Drenthe.

Burootje Gezond voor:

home

Over Geeske Roos

Burootje Gezond is het bureau van Geeske Roos dat projecten ontwikkelt, coördineert en uitvoert gericht op participatie, welzijn en gezondheidsbevordering. 

lees meer

Burootje Gezond vergroot gezondheid en welzijn