Met gezond verstand voor een goed gevoel

Samenwerkingspartners

Burootje Gezond werkt samen met initiatieven en platforms die 

  • zich inzetten voor een solidaire, inclusieve samenleving
  • de mensen waar het om gaat voorop stellen en hen aan zet brengen 
  • zich inspannen voor duurzame verandering.

Samen heb je slagkracht. Samen weet en bereik je meer. Bovendien is het samen een stuk leuker.  

Het netwerk van Burootje Gezond bestaat uit onderzoekers, preventiewerkers, gezondheidsbevorderaars. Professionals uit het welzijns-en opbouwwerk, de jeugdhulpverlening, wijkverpleging. Collega's die tekstschrijver, trainer, taaldocent, muzikant of coach zijn.

Samen Lukt Het Zelf is gespecialiseerd in community building en het stimuleren van zelforganisatie. Samen Lukt het Zelf helpt inwoners en wijken, gemeenten, woningbouwcorporaties en andere instellingen. Door wijkverbinders op te leiden, de lokale initiatieven te begeleiden en door inwoners de uitdagingen van een wijk zelf en samen aan laten te pakken. Betrokken gemeenten of instellingen worden daarbij begeleid in een participatieve manier van denken en werken. 

Burootje Gezond verbindt als trainer, onderzoeker en trajectbegeleider gezondheidsprogramma's aan 'Samen lukt het Zelf'-initiatieven.

website

Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. Taal maakt gezonder, dat staat voor mij buiten kijf. 

Burootje Gezond en Lezen en Schrijven IJsselvechtstreek werken projectmatig samen.

website

29% van alle volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Lage gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten: een minder goede gezondheid en een grotere kans op overlijden. Dit wil de  Alliantie veranderen, net zo als Burootje Gezond.

Burootje Gezond bedt gezondheidsvaardigheden in haar activiteiten in.  Het is een krachtige tool waarvan laaggeletterden en professionals profiteren.

website

Met sterk opbouwwerk verbetert de leefbaarheid en sociale cohesie in buurten en wijken. Opbouwwerkers van Buurtwerk Nederland zijn sterk in het oordeelloos en oplossingsgericht benaderen van inwonersvraagstukken en het gezamenlijk bouwen aan langetermijn oplossingen.

Burootje Gezond en Buurtwerk Nederland ontwikkelen gezamenlijk projecten en programma's.

website
home BG

Over Geeske Roos

Burootje Gezond is het bureau van Geeske Roos dat programma's ontwikkelt, coördineert en uitvoert gericht op participatie, welzijn en gezondheidsbevordering. 

lees meer

Burootje Gezond vergroot gezondheid en welzijn

06-361 35 243

geeske.roos@burootje-gezond.nl