Gezondheidsbevordering

Een mix van activiteiten gericht op bewustwording, preventie en omgevingsveranderingen die als totaalpakket gezond gedrag en gezonde leefcondities stimuleren.

Het draait om mensen

Iedereen gezond

Gezondheidsverschillen: ik vind ze onacceptabel en onproductief. Mensen die zich ‘goed en gezond’ voelen hebben energie om iets te kunnen betekenen voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld om zich heen. Van een goede gezondheid profiteert iedereen, kort gezegd.  Dit gegeven verwerkt Burootje Gezond in al haar activiteiten: pilots, projecten en programma's, van universele tot zorggerelateerde preventie. Met als doel dat mensen (weer) meedoen, meetellen, zich lekker voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Het dienstenoverzicht van Burootje Gezond laat zien dat meerdere routes naar gezondheidswinst leiden. Juist het combineren van beleid en uitvoering, praktijk en onderzoek, management en werkvloer versterkt de gezondheids- en participatieketen.

Samen  

Het beïnvloeden van gezondheidsverschillen is ingewikkeld. Een wicked problem waar veel partijen een aandeel in hebben en waarbij doorzettingsmacht van één partij ontbreekt. Gelukkig kunnen we met elkaar bijdragen aan oplossingen. Burootje Gezond brengt lokale stakeholders samen en zet het betrekken van doelgroepen voorop. Wat willen mensen waar het om draait zélf op het gebied van gezondheid? Burootje Gezond bouwt al haar diensten rond dit gegeven op.

Het sluitstuk van beleidsontwikkeling uit-gevoerd door Burootje Gezond is een gedragen uitvoeringsprogramma.

Meer lezen

De grootste succesfactor van gezondheidsprojecten is het daadwerkelijk bereiken van de doelgroepen.

Meer lezen

Waarderend, activerend onderzoek levert kwalitatieve gegevens op: verhalen van mensen. De beleving achter de cijfers.

Meer lezen

Roken, alcoholgebruik, bewegen, (on)gezond eten: ze hebben een grote impact op (on)gezondheid.

Meer lezen
krokus BG

Over Geeske Roos

Burootje Gezond is het bureau van Geeske Roos dat projecten ontwikkelt, coördineert en uitvoert gericht op gezondheidsbevordering. 

lees meer

Burootje Gezond vergroot gezondheid en welzijn

06-361 35 243

geeske.roos@burootje-gezond.nl