Samen met inwoners aan de slag met gezondheid

Samen met gemeentes, organisaties en inwoners werk ik integraal aan gezondheidswinst. 

Actieonderzoek: GO!

Contact met de doelgroep

Het beïnvloeden van gezondheidsverschillen en nagaan of de gekozen aanpak daarvoor bepalend  was, is lastig. Zo ingewikkeld dat het ook wel een wicked problem wordt genoemd: er is geen rechttoe -rechtaan aanpak en evenmin zijn er panklare oplossingen. Toch is er één belangrijke indicator voor succes: het daadwerkelijk in contact komen met de doelgroep. Burootje Gezond zet onderzoek, monitoring en effectmetingen uit waarin dit contact centraal staat.

Waarderen en ontwikkelen

Burootje Gezond haalt via waarderend onderzoek de ervaring, beleving en verhalen van inwoners naar boven. Kwantitatieve overzichten, zoals bijvoorbeeld de GGDmonitors,  krijgen daarmee verdieping en 'vlees en bloed'.Dit leidt direct tot ontwikkeling en groei op de onderzoeksthema's , waarmee mijn onderzoek geen vrijblijvende activiteit is. Het levert meteen actie op en aanknopingspunten voor vervolgprogramma's. Mijn rol als onderzoeker is beïnvloedend en positief betrokken. Samen geven we betekenis en gevolg aan uitkomsten.

Uitgevoerd

 Volop veronderstellingen over de gezondheid van inwoners, maar hun eigen beleving blijft in onderzoek en beleidsvoornemens vaak buiten beeld. Wat maakt mensen blij en gelukkig; wat doen ze om vitaal te blijven en wat hebben ze nodig - van elkaar, van de lokale samenleving- om dat zo te houden? In de gemeente Dalfsen gingen Burootje Gezond en Buurtwerk Nederland in samenwerking met lokale partners zoals de welzijnsinstelling, Sport- en Participatieraad, de kernen in om er met bewoners over uit te wisselen vanuit de grondhouding 'presentie en waarderend actieonderzoek'. De opbrengst? Onder meer: enthousiasme bij inwoners, professionals, vrijwilligers en ambassadeurs over het concept 'positieve gezondheid'; inzicht in veerkracht en cohesie in de kernen; aanknopingspunten voor een gemeentelijk uitvoeringsprogramma waarin welzijn, preventie en gezondheidsbevordering onderling zijn gelinkt mét inzet van maatschappelijke partners, ondernemers en andere inwoners. Van jong, tot (erg) oud. Interesse in het onderzoeksverslag 'Kerngezond Dalfsen, een beweging komt op gang'? Neem dan even contact met mij op. Ik praat je graag bij.

Burootje Gezond vergroot gezondheid en welzijn

06-361 35 243

geeske.roos@burootje-gezond.nl