Ik werk op het snijvlak van beleid en uitvoering

Samen met gemeentes, organisaties en inwoners ontwikkelt Burootje Gezond een effectief programma waarmee welzijn, gezondheid en participatie toenemen. 

Preventief en positief gezondheidsbeleid

Burootje Gezond ontwikkelt gezondheidsbeleid in uw gemeente  of instelling door kennis aan te reiken over oorzaken van gezondheids- en participatieverschillen. De samenhang met stressoren zoals laaggeletterdheid, financiële problematiek en leefstijl verduidelijk ik daarbij. Monitorgegevens van de GGD, wetenschappelijke inzichten over 'wat werkt' en bewezen methodieken vertaal ik naar de lokale situatie. Gezamenlijk, met bestuurders, maatschappelijke partijen en inwoners,  stellen we vervolgens een uitvoeringsprogramma op. 

De rol van Burootje Gezond in dit soort trajecten? Faciliterend, waarderend en gericht op DOEN.

Het sluitstuk van zo'n proces is een programma vol slimme combinaties, dat er als volgt kan uitzien:

  •  lopende activiteiten uit armoede-, sport-, WMO- en welzijnsbeleid zijn gekoppeld. 
  • Nieuwe multi purpose-activiteiten, zoals het werken aan gezondheidsvaardigheden, zijn voorbereid met eerstelijns zorgpartijen en welzijn.
  • Er is een mix aan instellingen uit zorg en welzijn vertegenwoordigd; huisartsen, praktijkondersteuners en wijkteams leveren een aandeel. 
  • Het uitvoeringsprogramma sluit aan bij positieve gezondheid door gebruik te maken van een gespreksleidraad waarin alle leefdomeinen zijn verwerkt.   

Uitgevoerd

Hoe blijven dorpsgemeenschappen vitaal en gezond? Welke bijdrage levert een gemeente daaraan vanuit gezonheidsbeleid; welke voorzieningen en sociale infrastructuur zijn van belang; hoe wordt preventie georganiseerd ? Burootje Gezond ontwikkelde een eigentijdse gezondheidsnota met een uitvoeringsprogramma voor kwetsbare en sterke groepen, met inbegrip van leefstijlcomponenten. De droom van het gemeentebestuur: een blauwe zone langs de Vecht. Wil je meer weten over de aanpak en resultaten? Of het beleidsdocument ontvangen? Mail of bel me gerust! 

Bekijk mijn portfolio voor nog meer praktische voorbeelden.

Burootje Gezond vergroot gezondheid en welzijn

06-361 35 243

geeske.roos@burootje-gezond.nl