Er moet ook ruimte zijn voor plezier

Samen met gemeentes, organisaties en inwoners werk ik integraal aan gezondheidswinst. 

Leefstijlcampagne: top-down én bottom-up

Stellingname: een goed verhaal

Kansen op een goede gezondheid zijn niet eerlijk verdeeld. Burootje Gezond streeft gezondheidswinst na voor groepen mensen van wie bekend is dat zij een vergrote kans hebben op eerder doodgaan en langer ziek zijn. Het beïnvloeden van leefstijlonderdelen in deze groepen - op roken, bewegen en alcoholgebruik - maakt hierbij hét verschil. Dat mensen met gezondheidsrisico's zich gezonder gaan voelen heeft alleen al impact: een positieve waardering van de eigen gezondheid maakt vitaler. Maar cruciaal voor het boeken van gezondheidswinst is dat mensen uit deze groepen ook daadwerkelijk gezonder worden. Dit vraagt onder meer om stellingname van bestuurders en beïnvloeders, die samen een topdown preventieboodschap laten horen. Ik ondersteun daarbij door aan draagvlak en vertrouwen te werken en gezamenlijk met een goed verhaal en dito aanpak te komen.

Aandacht  vragen voor een gezonde(re) leefstijl en het bijstellen van ongezond gedrag kost aanhoudende inzet en is niet populair. Waarom toch doen? Het is een effectieve route om gezondheidswinst te boeken. 

Informele netwerken

Leefstijlcampagnes organiseer ik:

  • door de onderdelen roken, alcohol, drugsgebruik, voeding, stress en bewegen  in samenhang met elkaar op te pakken.
  • in samenspraak met sleutelfiguren en het maatschappelijk middenveld, om informele netwerken te laten groeien.
  • in de context van waar mensen elkaar ontmoeten: het gezin, de wijk, de school, de buurt, het (sport)verenigingsleven, het uitgaan/ vrijetijdsbesteding.
  • met als doel: een beweging op gang te brengen waarin mensen elkaar steunen in gezond gedrag.

Omdat een goede gezondheid samengaat met het hebben van inkomen en werk, je weerbaar voelen, je gesteund weten bij zorgen, perspectieven zien voor persoonlijke ontwikkeling, breng ik deze onderdelen in bij het optuigen van leefstijlcampagnes.

Uitgevoerd

Enthousiast geworden door de gemeentebrede preventiecampagne middelengebruik ontwikkeld door Burootje Gezond, organiseren ouders in hun eigen dorp een gezondheidspanel. Burootje Gezond verbindt ouders, welzijns- en preventiepartijen vervolgens met elkaar. Een Pubercafé is het vervolginitiatief van het netwerk aan ouders dat gaandeweg is ontstaan. Wil je handvatten voor het opzetten of uitbreiden van informele netwerken? Bel of mail me dan even.

Bekijk mijn portfolio voor nog meer praktische voorbeelden.

Burootje Gezond vergroot gezondheid en welzijn

06-361 35 243

geeske.roos@burootje-gezond.nl