Het begint allemaal met bewustwording

Samen met gemeentes, het maatschappelijk middenveld en inwoners realiseert Burootje Gezond gezondheidswinst. 

Bundel krachten

Burootje Gezond ontwikkelt projecten en uitvoeringsprogramma's die bijdragen aan gezondheid en welzijn. Ik tackel onderliggende oorzaken van ongezondheid en gezondheidsverschillen, onder meer door aan te sluiten bij de gezondheidsbeleving van mensen. Hoe ervaren zij hun leven? Wat maakt dat ze zich goed voelen? Waar zouden ze best meer van willen en wat is nodig om misschien wel een ander pad te bewandelen?

 

Burootje Gezond sluit altijd aan bij het bestaande en bundelt krachten.  Programma’s die gericht zijn op versterking of ondersteuning van groepen vul ik aan met gezondheidsbevorderende onderdelen die hun effect al bewezen hebben. Zo heb ik:

  • een schuldhulpverleningsprogramma gekoppeld aan Taal voor het Leven.
  • een reïntegratieproject voorzien van trainingsonderdelen gebaseerd op positieve gezondheid.
  • een leefstijlcampagne gericht op het tegengaan van drugsgebruik mede ontwikkeld met het lokale Taalpunt en MEEconsulenten.

Uitgevoerd

Groepen in aandachtswijken zijn te bewegen voor een gezonde leefstijl. Als de insteek positief en activerend is en de agenda van inwoners leidend, zijn er genoeg aanknopingspunten te vinden. Samen met de GGD IJsselland beschreef Burootje Gezond een traject waarin uiteenlopende wijkbewoners enthousiast met gezondheidsplannen startten.

Bekijk mijn portfolio voor nog meer praktische voorbeelden.

Burootje Gezond vergroot gezondheid en welzijn

06-361 35 243

geeske.roos@burootje-gezond.nl