Met gezond verstand voor een goed gevoel

Een greep uit mijn portfolio

Gerealiseerde projecten en activiteiten

Burootje Gezond legt verbindingen in het sociaal domein tussen welzijn, preventie en zorg.  Waar het gaat om project- en programmaontwikkeling, adviesgesprekken met bestuurders en management, pilots en activiteiten op de werkvloer, initiatieven in de wijk: Burootje Gezond brengt dynamiek en resultaat. Hieronder een greep uit uitgevoerde opdrachten. Wil je meer achtergrondinformatie of bijbehorende rapportages? Bel of mail me dan, ik vertel graag meer!

Gezondheidspanel
kleine kern

Enthousiast geworden door de gemeentebrede preventiecampagne middelengebruik, organiseren ouders in hun eigen dorp een Gezondheidspanel. Burootje Gezond was verantwoordelijk voor de overall-campagneopzet en verbindt ouders, welzijns- en preventiepartijen met elkaar. Een Pubercafé is het vervolginitiatief.

Drugsgebruik platteland

Naast alcohol raakt softdrugs ook bij plattelandspubers ingeburgerd. Signaleren professionals die in gezinnen komen hierop? Welke handvatten geven zij ouders mee? Burootje Gezond begeleidde onderzoek hiernaar in samenwerking met de coördinator van sociale kernteams.

Gezondheidseffect participatietraject?

"Onze participatietrajecten voor vrouwen versterken hun gezondheid. Daar sturen we niet op, we maken het evenmin zichtbaar en daardoor laten we financiering liggen. Denk eens met ons mee?" Burootje Gezond stelde een strategisch advies op.

Samen signaleren!

1 en 1 is 3. Budgetbuddies signaleren laaggeletterdheid en taalmaatjes financiële problematiek. Via een training en verwijzingsafspraken werd het bij het Taalpunt Hardenberg en EuroWijzer geregeld. Burootje Gezond was op het initiëren na, daar verder niet bij nodig.

Startfoto positieve gezondheid

Groepen in aandachtswijken zijn te bewegen voor een gezonde leefstijl. Als de insteek positief en activerend is en de agenda van inwoners leidend, zijn er genoeg aanknopingspunten te vinden. Samen met de GGD IJsselland beschreef Burootje Gezond een traject waarin uiteenlopende wijkbewoners enthousiast met gezondheidsplannen startten.

Gezonde gemeente

Hoe blijven dorpsgemeenschappen vitaal en gezond? Welke bijdrage levert een gemeente daaraan; welke voorzieningen en sociale infrastructuur zijn van belang ? Burootje Gezond ontwikkelde een eigentijdse gezondheidsnota met een uitvoeringsprogramma voor kwetsbare en sterke groepen, met inbegrip van leefstijlcomponenten. De toekomstdroom: een blauwe zone langs de Vecht.

Top, een JOP!

Wat hebben jongeren nodig om lekker in hun vel te zitten? Een eigen JOP*bijvoorbeeld! In deze gemeente gingen jongerengroepen met hun droom aan de slag.  Met volop medewerking van jongerenwerk, politie en gemeentebestuur. Een fraai staaltje jongerenparticipatie, waarbij Burootje Gezond de linkin pin was tussen de welzijnsorganisatie en de gemeentelijke beleidsafdelingen.

*jongerenontmoetingsplek

Onderzoek
 gezondheidsbeleving

Ervaren gezondheid: volop veronderstellingen op basis van GGDmonitorgegevens, maar hoe (gezond) voelen inwoners zich nou eigenlijk écht? Wat maakt ze blij en gelukkig en wat hebben ze nodig - van elkaar, van de lokale samenleving- om dat zo te houden? Burootje Gezond en Buurtwerk Nederland spraken inwonersgroepen, legden de uitkomsten met lokale ambassadeurs vast en overhandigden ideeën en wensen aan de gemeente.

Lees hier meer over dit traject en de uitkomsten.  

home

Over Geeske Roos

Burootje Gezond is het bureau van Geeske Roos dat projecten ontwikkelt, coördineert en uitvoert gericht op participatie, welzijn en gezondheidsbevordering. 

lees meer

Burootje Gezond vergroot gezondheid en welzijn

06-361 35 243

geeske.roos@burootje-gezond.nl